• VARNING:

  Användning av ljus sker helt på egen risk. Underlåtenhet att följa förbrännings- och säkerhetsinstruktionerna kan leda till person- eller egendomsskador.

 • Bränn inom synhåll

  Bränn inom synhåll

 • Förvaras åtskilt från barn och husdjur

  Förvaras åtskilt från barn och husdjur

 • Håll dig borta från saker som kan fatta eld

  Håll dig borta från saker som kan fatta eld

 • Lämna alltid 10 cm mellan brinnande ljus

  Lämna alltid 10 cm mellan brinnande ljus

 • Sätt ljus på en värmetålig yta

  Sätt ljus på en värmetålig yta

 • Flytta inte ett brinnande ljus

  Flytta inte ett brinnande ljus

 • Trimma alltid veken till 0,5 cm innan ditt ljus ska tändas igen

  Trimma alltid veken till 0,5 cm innan ditt ljus ska tändas igen

 • Undvik att använda i dragiga områden

  Undvik att använda i dragiga områden

 • Behåll alltid vaxpölen med vekbeslag, tändstickor och annat skräp

  Behåll alltid vaxpölen med vekbeslag, tändstickor och annat skräp

 • Undvik direkt inandning av rök

  Undvik direkt inandning av rök